Incetarea de drept a contractului individual de munca

Potrivit Codului Muncii, un contract individual de munca poate inceta in 3 moduri:

 • de drept;
 • ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea;
 • ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege.

Incetarea de drept a contractului individual de munca nu are legatura cu vointa partilor implicate ci se produce ca urmare a aparitiei unei situatii prevazute de lege. Asadar, legea este cea care determina incetarea raporturilor de munca, vointa partilor implicate (angajat si angajator) nefiind luata in considerare.

Situatiile in care contractul individual de munca inceteaza de drept sunt prevazute in Codul Muncii, la art. 57.  Potrivit acestor prevederi, cazurile care duc la incetarea de drept a contractului individual de munca sunt urmatoarele:

1.    La data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica, precum si in cazul dizolvarii angajatorului persoana juridica, de la data la care angajatorul si-a incetat existenta conform legii;

Disparitia fizica a uneia dintre partile intre care este incheiat contractul de munca duce la incetarea acestuia de drept deoarece drepturile si obligatiile stipulate in contractul individual de munca nu sunt transmisibile. Drepturile si obligatiile se sting odata cu decesul salariatului sau al angajatorului persoana fizica.

2.    La data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului sau a angajatorului persoana fizica;

In prima situatie, contractul individual de munca inceteaza de drept din aceleasi motive ca si in cazul decesului angajatului/angajatorului persoana fizica. Diferenta este data de faptul ca, in acest caz, contractul individual de munca inceteaza de drept la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii salariatului/angajatorului persoana fizica.

In conditiile in care salariatul sau angajatorul persoana fizica este pus sub interdictie, conform art.13 din Codul Muncii, contractul individual de munca inceteaza automat.

3.    La data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare;

Pentru a se putea pensiona, angajatul trebuie sa atinga o varsta standard si sa aiba efectuat un stagiu minim de cotizare. Varsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru femei. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atat pentru femei cat si pentru barbati. Stagiul complet de cotizare este de 35 ani, atat pentru femei cat si pentru barbati.

Atunci cand angajatul indeplineste conditiile de pensionare, exista doua posibilitati:

Angajatul poate depune cererea de pensionare iar contractul inceteaza de drept la data comunicarii deciziei;

 • Angajatul nu depune cererea de pensionare, in acest caz contractul incetand de drept la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim.

4.    Ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva;

Nulitatea reprezinta un contract de munca cu nerestectatea prevederilor legale. Nulitatea poate fi:

 • Judiciara, cand intervine prin hotarare judecatoreasca atunci cand partile nu se inteleg;
 • Amiabila, cand intervine prin acordul partilor.

Codul Muncii prevede urmatoarele situatii care duc la nulitatea absoluta a contractului individual de munca:

 • Incheierea unui contract individual de munca in scopul prestarii unei munci sau a unei activitati ilicite sau imorale (art.15).
 • Angajarea in munca fara eliberarea certificatului medical din care sa reiasa ca persoana respectiva este apta pentru prestarea acelei munci (art. 27).
 • In urma tranzactiilor care au ca scop renuntarea salariatilor la drepturile recunoscute prin lege (art. 38).

5.    Ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare;

Aceasta prevedere se aplica in cazul in care un angajat a fost concediat, postul sau a fost ocupat de alt angajat iar instanta de judecata a constatat nelegalitatea sau neintemeierea concedierii primului salariat. In conditiile in care primul angajat solicita repunerea in functie, contractul individual de munca al celui de-al doilea angajat inceteaza de drept la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.

6.    Ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;

Arestarea unui salariat implica absenta acestuia de la locul de munca pe o perioada indelungata. In acest caz, se justifica incetarea de drept a contractului fara sa fie nevoie de o alta formalitate sau vreun demers al angajatorului.

7.    De la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei;

In unele cazuri, executarea contractului de munca este posibila doar de catre persoane care au primit aviz, autorizatie sau atestare pentru prestarea activitatii respective.

Exemplu: avizul organului de politie pentru incadrarea gardienilor, personalului de paza sau garzilor de corp.

Aceasta situatie se refera la ipoteza in care avizul, autorizatia ori atestatul au existat la momentul incheierii contractului dar au fost retrase la un moment dat pe parcursul executarii contractului individual de munca.

8.    Ca urmare a interzicerii exercitarii unei profesii sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia;

Atunci cand angajatului i s-a interzis prin hotarare judecatoreasca, ca masura de siguranta, exercitarea unei profesii sau functii, contractul de munca inceteaza de drept la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a impus interdictia.

Exista cazuri in care instanta judecatoareasca poate interzice exercitarea unei alte functii/profesii decat cea ocupata de angajat in acel moment. In aceste cazuri, contractul de munca nu inceteaza de drept.

Pedepsa complementara se aplica in situatia in care s-a constatat ca inculpatul s-a folosit efectiv de functia sau de profesia sa pentru savarsirea unei infractiuni. Si in aceasta situatie contractul de munca inceteaza de drept la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a impus interdictia.

9.    La data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata;

In cazul contractelor individuale de munca pe perioada determinata, data la care acestea expira este agreata de ambele parti. Astfel, la expirarea contractului, nu mai este necesara emiterea unui document in acest sens.

10.   Retragerea acordului parintilor sau al reprezentantilor legali, in cazul salariatilor cu varsta cuprinsa între 15 si 16 ani.

Copiii cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani, pentru a putea fi incadrati in munca, au nevoie de acordul parintilor sau al reprezentantilor legali. Daca parintii/reprezentantii legali nu isi dau acordul, contractul individual de munca este considerat nul.

Contractul individual de munca inceteaza de drept si in situatia in care parintii si-au dat initial acordul si, ulterior, l-au retras mai inainte de implinirea de catre minor a varstei de 16 ani.

Adauga comentariu nou

Current day month ye@r *

2 comentarii

 1. Buna ziua,

  va rog sa ma ajutati cu o informatie:
  tatal meu este angajat la o firma din Sibiu iar pe data de 25.02.2013 implineste 64 ani si 6 luni , este nascut in 25.08.1948.Conform celor mentionate de Dvs. in articolul de mai sus, contractul lui de munca inceteaza automat la aceasta data, chiar daca nu depune cerere de pensionare ?Asta inseamna ca angajatorul nu mai are obligatia sa-l plateasca decat pana la aceasta data?
  Va multumesc anticipat pentru raspuns

  Răspunde
  • Contractul individual de munca inceteaza de drept la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare in baza art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii. Independent de vointa salariatului, a angajatorului sau de comunicarea deciziei de pensie, contractul individual de munca inceteaza de drept in ziua in care salariatul indeplineste cumulativ conditiile de varsta standard si stagiu minim de cotizare pentru pensionare.
   Daca se indeplinesc conditiile de varsta standard si stagiul minim de cotizare pentru pensionare, va fi verificata Anexa nr. 5 la Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – VARSTE STANDARD de pensionare, stagii complete si stagii minime de cotizare.
   Pentru ca o persoana sa beneficieze de sistemul de pensii trebuie indeplinite in acelasi timp atat conditiile referitoare la varsta standard de pensionare, cat si cele care stabilesc stagiul minim de cotizare.
   In cazul tatalui dumneavostra, am verificat luna si anul pensionarii, respectiv februarie 2013.

   ANEXA Nr. 5: VÂRSTE STANDARD de pensionare, stagii complete si stagii minime de cotizare
   2.Barbati

   Luna si anul nasterii: August 1948
   Luna si anul pensionarii: Februarie 2013
   Vârsta asiguratului la iesirea la pensie (ani/luni): 64/6
   Stagiul complet de cotizare (ani/luni): 34/0
   Stagiul minim de cotizare (ani/luni): 14/0

   Codul Muncii prevede angajarea pensionarilor care in conditiile legii pot cumula pensia cu salariul:

   Art. 83 Codul Muncii
   Contractul individual de munca poate fi incheiat pentru o durata determinata numai in urmatoarele cazuri:
   ….
   g) angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul;

   Daca angajatorul tatalui dumneavostra doreste, poate sa incheie un contract individual de munca pe perioada determinata, asa cum prevede si codul muncii, pensia fiind la limita de varsta si poate fi cumulata cu salariul.

   Răspunde
Inapoi la inceput