In ce conditii poate fi modificat contractul individual de munca?

Contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor. Prin exceptie, angajatorul poate sa modifice contractul individual de munca fara acordul salariatului numai in anumite cazuri si conditii prevazute in Codul Muncii.

Alineatul (5), art. 17 din Codul Muncii, stabileste ca orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (3) in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.

Elementele dintr-un contract individual de munca ce pot fi modificate sunt mentionate la alin (3):

a) identitatea partilor;
b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;
c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;
e) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
f) riscurile specifice postului;
g) data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
h) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora;
i) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
j) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
k) salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;
l) durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;
m) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;
n) durata perioadei de proba.

Modificari fara acordul salariatului

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca este in principiu interzisa, fiind posibila numai in cazurile si conditiile prevazute de lege.

 1. Locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegarea sau detasarea salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca. Pe durata delegarii, respectiv a detasarii, salariatul isi pastreaza functia si toate celelalte drepturi prevazute in contractul individual de munca. In cazul delegarii sau detasarii printr-un act unilateral emis de angajator, aceasta modificare are la baza consimtamantul general si prealabil dat de salariat la incheierea contractului.
 2. In caz de forta majora – modificarea unilaterala a contractului individual de munca poate avea loc numai pe perioada unui eveniment imprevizibil si de neinlaturat. Sunt considerate cauze de forta majora: catastrofele naturale (cutremure, seceta, inundatii, furtuni).
 3. Modificarea poate avea loc cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a salariatului, acesta indeplinind intr-o perioada determinata, o alta functie sau meserie decat cea prevazuta in contract (cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile) si care trebuie sa corespunda – cu unele exceptii stabilite de lege – calificarii sale profesionale.

Ca masura de protectie a salariatului, modificarea contractului individual de munca poate interveni in urmatoarele situatii:

 • pe baza recomandarii medicale salariatul trebuie sa presteze o munca mai usoara;
 • pentru pensionarii de invaliditate gradul III care, din cauza unei boli profesionale sau a unui accident de munca, nu isi mai pot desfasura activitatea la locul de munca pe care l-au avut anterior intervenirii riscului asigurat.

Aceasta masura poate fi luata numai daca  angajatorul dispune de un loc de munca corespunzator starii de sanatate a salariatului. In situatia in care angajatorul nu dispune de un loc de munca adecvat starii de sanatate a salariatului, singura solutie legala este concedierea celui in cauza, potrivit dispozitiilor art.61 lit.c din Codul Muncii (intrucat inaptitudinea fizica si/sau psihica nu ii permite, conform constatarilor medicale, sa isi indeplineasca indatoririle de serviciu).

Masura de protectie a salariatilor poate fi dispusa numai pe perioada in care este valida recomandarea medicala. In situatia in care salariatul considera ca aceasta masura a fost luata fara respectarea dispozitiilor legale, se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit legii.

De asemenea, o modificare unilaterala a contractului de munca o reprezinta si situatia in care angajatorul aplica sanctiunea reducerii salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10% (Codul Muncii, Cap. II, art. 248 privind raspunderea disciplinara).

Modificari cu acordul salariatului 

Modificarea prin acordul partilor nu este, de regula, supusa unor restrictii sau limitari. Trebuie avut in vedere ca modificarea contractului de munca sa nu aduca vreo atingere drepturilor salariatilor, care sunt ocrotite prin dispozitii imperative ale legii.

Conform Codului Muncii, salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la aceste drepturi sau limitarea lor, este lovita de nulitate.

Pentru cazurile in care contractele de munca se pot suspenda de drept, citeste aici despre suspendarea de drept a contractului individual de munca.

Adauga comentariu nou

Current day month ye@r *

21 comentarii

 1. Ce vechime trebuie sa aiba salariatul in firma , pentru a-l putea trimite in statele membre UE , in detasare, deplasare ?

  Va multumesc !

  Răspunde
 2. Buna ziua,
  Am de modificat la un contract de munca urmatoarele:
  – durata de lucru de la 4 ore la 8 ore
  – majorare de salariu
  Intrebarile mele sunt:
  – daca pot face aceste modificari prin act aditional, urmand ca acesta sa produca efecte cu data de 15.10.2013.
  – daca si cu ce data se inregistreaza in Revisal acest act aditional
  Multumesc

  Răspunde
  • Buna ziua,

   Codul Muncii prevede la Art. 17 (5) “Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.”

   La alin (3) lit. k) si l) sunt mentionate elementele:
   k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul;
   l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;

   Se poate incheia act aditional la contractul de munca cu orice data din luna, important este sa se respecte termenul legal de intocmire (20 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării).

   Art. 4 (2) din HOTĂRÂREA nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor prevede:
   “(2) Orice modificare a elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c)-g) se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare prevăzut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicată. Excepţie fac situaţiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri
   judecătoreşti sau ca efect al unui act normativ când înregistrarea în registru se face în ziua în care angajatorul se prezumă, potrivit legii, că a luat cunoştinţă de conţinutul acestora.”

   La alin (2) lit. f) si g) sunt mentionate elementele:
   f) durata normală a timpului de muncă şi repartizarea acestuia;
   g) salariul de bază lunar brut şi sporurile, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă;

   Termenul de inregistrare in REVISAL este cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 zile lucratoare de la data modificarii.

   Răspunde
 3. Stimata doamna,
  Sunt angajata pe o perioada nedeterminata,as dori sa stiu daca se poate modifica salarul pe care il am fara acordul meu. Tin sa va precizez ca firma a trimis deja actele aditionale cu valabilitate de la 01.03.2013.Precizez ca in actul aditional este trecut ‘cu acordul partilor -prevederile art.17 din legea nr.53/2003′. Act aditional pe care eu nu doresc sa-l semnez.As dori sa stiu in ce masura firma ma poate forta sa semnez acel act aditional.Astept raspunsul dumneavoastra.
  Cu stima
  Olimpia Pop

  Răspunde
  • Salariul este element constitutiv al contractului individual de munca.
   Modificarea salariului se realizeaza in baza acordului de vointa al ambelor parti, angajat si salariat, materializat sub forma actului aditional la contractul individual de munca.
   Pentru incheierea actului aditional este suficient acordul de vointa al partilor. Societatea nu va poate forta sa semnati acel act aditional.
   Conform art. 17 alin. (5) din Codul muncii, republicat, orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (3) in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.

   Răspunde
 4. Stimata doamna Murariu,
  Momentan sunt in pensie de invaliditate gr. 3 si am posibilitatea sa ma angajez la o firma cu timp partial. Firma se afla in zona industriala si am acces doar cu mijlocul de transport pus la dispozitie de firma. Intrebarea mea este daca in loc de 4 ore/zi cat este legal sa lucrez ,ca sa pot folosi microbuzul firmei ,este legal sa lucrez o saptamana 2*8 ore=16 ore si cealalta saptamana 3*8 ore=24 ore,per total nedepasind nr de ore legal lucrate/luna.
  Va multumesc.

  Răspunde
  • Avand in vedere decizia medicala asupra capacitatii de munca emisa de Casa de Pensii, in care se mentioneaza gradul de invaliditate si capacitatea de munca, comisia a stabilit ca dumneavoastra aveti pierduta capacitatea de munca la jumatate.

   Potrivit Art. 69 din LEGEA nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, dumneavostra puteti presta o activitate profesionala, corespunzatoare a cel mult jumatate din timpul normal de munca.

   “Art. 69 din LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
   în raport cu gradul de reducere a capacitatii de munca, invaliditatea este:
   ….
   c)de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, persoana putând sa presteze o activitate profesionala, corespunzatoare a cel mult jumatate din timpul normal de munca.”

   Conform Codului Muncii durata normala a timpului de lucru este de 8h/zi, ceea ce inseamna ca dumneavoastra nu puteti lucra decat cel mult 4 h/zi din timpul normal de munca.

   “Art. 112din Codul Muncii prevede:
   Pentru salariatii angajaţi cu norma intreaga durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana.”

   Nu recomandam depasirea a jumatate din timpul normal de munca (mai exact 4h/zi in cazul dumneavoastra) avand o decizie medicala in care se mentioneaza acest aspect si care poate sa va puna sanatatea in pericol.

   Răspunde
 5. buna ziua,
  sunt angajata conform datelor contractuale”durata ctr determinata,de la 26.04.2011 la 26.04.2013,pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post,conform art.81 lt.a) din legea 53/203-Codul Muncii”.
  Intre timp eu am ramas insarcinata si acum am intrat in concediu prenatal si se cere ca titularul postului sa se intoarca mai devreme de 26.04.2013(data de inchidere a contractului meu de munca),angajatorul poate sa imi inchida contractul,inainte de termen chiar daca sunt in concediu prenatal?. Este Legal?
  in contract este specificat perioada de preaviz :
  -in cazul concedierii este de 20 zile
  -in cazul de demisie este de 15 zile.

  Răspunde
  • Contractul dumneavostra va inceta de drept in momentul incetarii motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de munca al salariatului titular de post. Mai exact, cand salariata revine din concediu crestere si ingrijire copil in baza cererii depuse la registratura societatii, contractul dvs. inceteaza de drept.

   “Art. 84 din Codul Muncii prevede:

   (2) In cazul In care contractul individual de munca pe durata determinata este incheiat pentru a inlocui un salariat al carui contract individual de munca este suspendat, durata contractului va expira la momentul încetarii motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de munca al salariatului titular.”

   Art. 49 din Codul Muncii prevede ca daca in timpul perioadei de suspendare a contractului individual de munca (in cazul dumneavostra suspendat pentru concediu medical) intervine o cauza de incetare de drept, incetarea de drept se produce cu data cu care salariata revine din concediu crestere si ingrijire copil.

   “CAPITOLUL IV: Suspendarea contractului individual de munca
   Art. 49

   (5) De fiecare data cand in timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauza de incetare de drept a contractului individual de munca, cauza de incetare de drept prevaleaza.”

   Angajatorul dumneavoastra poate inceta contractul individual de munca cu data in care titularul de post revine din concediu crestere si ingrijire copil.

   Răspunde
 6. Buna ziua! D-na Murariu, sunt angajata la un magazin pe o perioada determinata, contractul mi s-a reinoit din 3 in 3 luni. Acum, la inceput de luna, am semnat iar contractul de munca, tot pe 3 luni, spunandu-mi-se ca de la 1 Mai sunt libera deoarece se intoarce fata pe postul ei din concediul de maternitate. Problema mea este ca fata respectiva a anuntat acum 2 zile ca vrea de la 1 Martie sa vina la serviciu inainte ca copilul sa implineasca varsta de 1 an, sa primeasca cei 500 lei/lunar.
  Ce se va intampla? Mi se poate desface contractul de munca? Trebuie sa plec mai repede, desi eu am semnat pe inca 3 luni? Au voie sa mi-l desfaca sau trebuie sa ma tina si pe mine pina la 1 Mai?
  Va multumesc anticipat si astept raspunsul dvs!

  Răspunde
  • Inteleg ca dumneavoastra aveti incheiat un contract cu angajatorul pe perioada determinata, pentru a inlocui o salariata care se afla in concediu crestere si ingrijire copil.
   Codul Muncii prevede aceasta situatie.
   “Art. 83
   Contractul individual de munca poate fi incheiat pentru o durata determinata numai in urmatoarele cazuri:
   a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva;”

   Va rog sa verificati contractul dumneavoastra de munca sau actul aditional de prelungire si la capitolul durata contractului ar trebui sa fie specificat acest aspect:

   “CAPITOLUL C: Durata contractului
   b) determinata, de ……… luni, pe perioada cuprinsa intre data de ………….. si data de ………….. /pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post d-na (tutularul de post). In situatia in care d-na. (titularul de post) solicita reluarea activitatii, contractul individual de munca al d-nei (dumneavoastra), expira la data incetarii suspendarii contractului individual de munca.”

   In cazul dumneavostra, daca sunteti angajata pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post, contractul dumneavostra de munca va inceta la data revenirii titularului de post, indiferent daca revenirea este la termen sau mai devreme de termen.

   Codul Muncii prevede si aceasta situatie.
   “Art. 84
   (2) In cazul in care contractul individual de munca pe durata determinata este incheiat pentru a inlocui un salariat al carui contract individual de munca este suspendat, durata contractului va expira la momentul incetarii motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de munca al salariatului titular.”

   Răspunde
 7. Doamna Murariu, va rog sa-mi raspundeti in legatura cu urmatorul caz. Angajatorul se afla in insolventa (Hidroelectrica). Angajata se afla in concediul de crestere a copilului pana la vartsa de 2 ani, contractul de munca fiind suspendat. In acest caz se pot aduce modificari contractului de munca ( respectiv schimbarea locului de munca si diminuarea salariului) si se pot semna acte aditionale la contract? Nu sunt acestea nule?
  Va multumesc.

  Răspunde
  • Avand in vedere prevederile Codului Muncii, pe perioada suspendarii contractului individual de munca, nu se pot intocmi acte aditionale. Acte aditionale se pot intocmi doar dupa data reluarii activitatii, intrucat pe perioada concediului de crestere si ingrijire copil, contractul individual de munca este suspendat.

   Extras din Codul Muncii:
   “CAPITOLUL IV: Suspendarea contractului individual de munca
   Art. 49 (6)În cazul suspendarii contractului individual de munca se suspenda toate termenele care au legatură cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de munca, cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept.
   Art. 51
   (1)Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului, in urmatoarele situatii:
   a)concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;”

   Răspunde
 8. Buna ziua dna Murariu,

  am cateva intrebari referitoare la modificarea contractului individual de munca:
  1. in cazul modificarii programului de lucru de la 8 ore/zi la lucrul inegal, este nevoie de act aditional la contract (lucrul in ture va fi prevazut si in CCM la nivel de unitate si in Regulamentul Intern)? Ce se intampla daca angajatul nu vrea sa semneze actul aditional de modificare?
  2. in cazul modificarii datei de plata a salariului, ce se intampla daca salariatul nu vrea sa semneze actul aditional?
  3. daca exista in Regulamentul Intern si in CCM la nivel de unitate specificata procedura de acordare a concediului de odihna suplimentar (in functie de vechimea in companie), mai este nevoie de act aditional?

  Multumesc pentru raspunsurile dvs,
  Andreea

  Răspunde
 9. lucrez la patron cu un contract de munca pe perioada nedeterminata de curand el a semnat un act aditional in numele meu la 4 ore de munca

  Răspunde
 10. ucrez intr-un restaurant ospatar,iar de cateva zile patronul ne obliga sa dam 1% din incasari bucatarilor, cu mentiunea”cine nu e de acord sa plece acasa” pe motiv ca si ei muncesc, eu nu vreau sa dau si imi este teama ca o sa ma dea afara de la serviciu. pot sa imi pastrez serviciul prin lege si sa i refuz ?

  Răspunde
 11. Lucrez de zece ani in spital de stat cu contract de munca pe perioada determinata.Inlocuiesc un coleg aflat in concediu fara plata titular pe post.A anuntat ca renunta la post.Mi se poate schimba contractul de munca in perioada nedeterminata?

  Răspunde
  • Contractul individual de munca incheiat pe perioada determinta se poate modifica numai prin intocmirea unui act aditional. Actul aditional sa prevada modificarea din contract cu perioada determinata in contract cu perioada nedeterminata.
   Art. 84 alin (1) din Codul Muncii prevede:
   “Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi încheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni.”
   Cu siguranta este o neintelegere in cazul dumneavoastra. Este imposibil sa lucrati la acelasi angajator cu contract individual de munca pe perioada determinata timp de 10 ani. Va recomand sa verificati documentele contractuale primite (exemplarele dumeavoastra) pentru a verifica daca este corecta informatia.
   Daca nu mai aveti documentele contractuale semnate cu angajatorul, puteti sa solicitati prin cerere scrisa , sa va elibereze copii conforme cu originalul ale documentelor contractuale aflate la dosarul de personal de la sediul angajatorului.
   Art. 8 din HOTARÂREA nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor prevede:
   „(1)Angajatorul are obligatia de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati, de a-l pastra în bune conditii la sediu, precum si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.
   (2)Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin urmatoarele documente: actele necesare angajarii, contractul individual de munca, actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si încetarea contractelor individuale de munca, acte de studii/certificate de calificare, precum si orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii în registru.
   (3)La solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat angajatorul este obligat sa îi elibereze acestuia:
   a)copii ale documentelor existente în dosarul personal;
   ……
   (4)Documentele sunt eliberate în copie certificata de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana împuternicita de angajator pentru conformitate cu originalul.”

   Răspunde
 12. am si eu o intrbare daca am semnat contractul de munca cu o data si ei nu incep activitate deoarece nu este gata cladirea sunt obligati sa te plateasca chiar daca stai acasa?

  Răspunde
  • Art. 159 din Codul Muncii prevede:
   (1)Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
   (2)Pentru munca prestata în baza contractului individual de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.

   Dumneavoastra va desfasurati activitatea in baza unui contract individual de munca si beneficiati de un salariu stabilit prin negociere individuala intre angajator si dumneavostra si, bineinteles, mentionat in contractul individual de munca semnat de anbele parti. Salariul se acorda prin aplicarea stricta a regulii proportionalitatii cu activitatea prestata in luna.

   Răspunde
   • lucrez intr-un restaurant ospatar,iar de cateva zile patronul ne obliga sa dam 1% din incasari bucatarilor, cu mentiunea”cine nu e de acord sa plece acasa” pe motiv ca si ei muncesc, eu nu vreau sa dau si imi este teama ca o sa ma dea afara de la serviciu. pot sa imi pastrez serviciul prin lege si sa i refuz ?

    Răspunde
Inapoi la inceput