Examenul medical la angajare, implicatii pentru angajat si angajator

Actualul Cod al Muncii prevede ca orice persoana care doreste sa se angajeze trebuie, in mod obligatoriu, sa detina un certificat medical din care sa reiasa ca este apta pentru prestarea acelei munci. Contractul individual de munca incheiat in lipsa acestui certificat medical este nul absolut.

Atentie! Potrivit Codului Muncii, art. 260, alin. 1, lit. m, agentii economici care angajeaza personal fara examen medical prealabil si fara confirmarea scrisa a medicului ca locul de munca sau meseria propriu-zisa nu este contraindicata din punct de vedere medical pentru salariat sunt sanctionati cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei.

Aptitudinea sau inaptitudinea unei persoane se stabileste de catre medicul de medicina muncii in functie de urmatoarele criterii:

 • compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afectiuni prezente in momentul examinarii si viitorul loc de munca;
 • existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune in pericol sanatatea si securitatea celorlalti lucratori de la acelasi loc de munca;
 • existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune in pericol securitatea unitatii si/sau calitatea produselor realizate sau a serviciilor prestate;
 • existenta/inexistenta unui risc pentru sanatatea populatiei careia ii asigura servicii.

In functie de rezultatul examenului medical la angajarea in munca, medicul de medicina muncii poate propune:

 • adaptarea postului de munca la caracteristicile anatomice, fiziologice, psihologice si la starea de sanatate a lucratorului (in situatia salariatilor care isi schimba locul de munca sau sunt detasati in alte locuri sau activitati);
 • indrumarea persoanei care urmeaza a fi angajata catre alte locuri de munca;
 • includerea in circuitul informational si operational din sistemul sanitar a acelor persoane care necesita o supraveghere medicala deosebita.

Examenul medical se face la solicitarea angajatorului si din fondurile acestuia. Concluzia examenului medical este consemnata de catre medicul de medicina muncii in fisa de aptitudine. Concluzia se bazeaza pe examenul clinic efectuat, celelalte examene medicale precum si pe informatiile trimise de angajator in fisele de solicitare a examenului si de identificare a riscului profesional.

Calificativele acordate vor fi: apt, apt conditionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de munca respectiv.

O persoana este considerata apta din punct de vedere medical atunci cand aceasta poate desfasura activitatile implicate de  functia pentru care se solicita examenul medical. Aptitudinea mai poate fi conditionata si de respectarea unor recomandari de tip medical.

Este considerata inapta temporar persoana care, din cauza unei boli, nu poate desfasura activitatile specifice functiei pentru care s-a solicitat examenul de medicina muncii. Inaptitudinea temporara este stabilita de medicul de medicina muncii pana la disparitia cauzei medicale.

Fisa de aptitudine care finalizeaza examenul medical la angajarea in munca se completeaza in doua exemplare, unul pentru angajator si celalalt pentru angajat.

Codul Muncii interzice solicitarea testelor de graviditate la angajare. Aceasta prevedere este in consonanta cu legea nr. 202/2002 care obliga angajatorii sa asigure egalitatea de sanse si tratament intre angajati, femei si barbati, in cadrul relatiilor de munca de orice fel. Asadar, certificatul medical nu trebuie sa contina informatii referitoare la starea de graviditate, acest lucru putand constitui un impediment la angajare.

Obligativitatea efectuarii examenului medical nu ia sfarsit odata cu incheierea contractului individual de munca. Acesta trebuie efectuat periodic, la anumite intervale de timp.

Intervalele de timp la care trebuie efectuat examenul medical, stabilite prin HG 355/2007, sunt urmatoarele:

 • dupa o intrerupere a activitatii de minimum 90 de zile, pentru motive medicale;
 • dupa o intrerupere de 6 luni, pentru orice alte motive, in termen de 7 zile de la reluarea activitatii, cu respectarea prevederilor art. 22.

Adauga comentariu nou

Current day month ye@r *

8 comentarii

 1. Buna seara,daca imi puteti spune ce analize cuprinde fisa medicala pentru angajarea la politia locala. Astept raspunsul dumneavoastra cu maxim interes.

  Răspunde
  • Angajatorul are obligatia de a completa o fisa de identificare a factorilor de risc profesional. Analizele sunt reglementate un functie de situatia speciala de munca, profesie/ocupatie/functie, a agentilor chimici si biologici la care este expus viitorul angajat etc. Dincolo de prevederile legale, incadrarea in orice post presupune o stare de sanatate corespunzatoare pentru postul respectiv. Nu pot sa va ajut cu detalii dar mentionez ca art. 27 alin (6) din Codul Muncii prevede ca la angajarea in domeniile sanatate, alimentatie publica, educatie si in alte domenii stabilite prin acte normative se pot solicita si teste medicale specifice.

   HOTĂRÂRE nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor prevede:
   Art. 7
   Angajatorii sunt obligaţi să asigure fondurile şi condiţiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor, aceştia nefiind implicaţi în niciun fel în costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale.

   CAPITOLUL III: Servicii medicale profilactice
   Art. 8
   (1)Serviciile medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătăţii lucrătorilor sunt: examenul medical la angajarea în muncă, de adaptare, periodic, la reluarea activităţii, supraveghere specială şi promovarea sănătăţii la locul de muncă.

   Anterior angajarii, viitorul salariat trebuie supus unui examen medical din care sa rezulte daca starea sanatatii ii permite efectuarea atributiilor specifice postului. Examenul medical al salariatilor la angajarea in munca, stabileste aptitudinea/aptitudinea conditionata / inaptitudinea permanenta sau temporara in munca pentru profesia/functia si locul de munca in care angajatorul ii va desemna sa lucreze pe viitorul salariat.

   Examenul medical la angajarea in munca, se face la solicitarea angajatorului, care completeaza fisa de solicitare a examenului medical la angajare si potrivit art. 7 din Hotarararea nr. 355/2007 si salariatii nu sunt implicati in costurile aferente serviciilor medicale profilactice.

   Răspunde
 2. Buna ziua,

  Sunt in curs de angajare si compania in care ma angajez ( ind. alimentara ) mi-a solicitat fisa de aptitudini – medicina muncii. Pretextand ca legea este ” interpretabila”, acestia mi-au pus in vedere sa suport cheltuielile! Este normal? ( normal=legal )

  Multumesc!

  Răspunde
  • Hotararea nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor prevede:
   “Art. 7 Angajatorii sunt obligaţi să asigure fondurile şi condiţiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor, aceştia nefiind implicaţi în niciun fel în costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale.
   Art. 8
   (1)Serviciile medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătăţii lucrătorilor sunt: examenul medical la angajarea în muncă, de adaptare, periodic, la reluarea activităţii, supraveghere specială şi promovarea sănătăţii la locul de muncă.”

   Anterior angajarii, viitorul salariat trebuie supus unui examen medical din care sa rezulte daca starea sanatatii ii permite efectuarea atributiilor specifice postului. Examenul medical al salariatilor la angajarea in munca stabileste aptitudinea/aptitudinea conditionata / inaptitudinea permanenta sau temporara in munca pentru profesia/functia si locul de munca in care angajatorul ii va desemna sa lucreze pe viitorul salariat.

   Examenul medical la angajarea in munca, se face la solicitarea angajatorului, care completeaza fisa de solicitare a examenului medical la angajare si potrivit art. 7 din Hotarararea nr. 355/2007, salariatii nu sunt implicati in costurile aferente serviciilor medicale profilactice.

   Răspunde
 3. Buna ziua! Sunt angajata de aproape 2 luni la o firma din Cluj si nu mi-a cerut sa fac nici un examen medical…imi pot da demisia si sa plec fara preaviz spunand ca angajatorul nu si-a respectat atribitiile sale sau pot pleca oricum pt ca contractul meu practic e nul? Astept raspuns!!!Va multumesc!

  Răspunde
  • Recomandam sa va adresati angajatorului cu cerere scrisa in care solicitati cerificatul medical (exemplarul angajatului) document care atesta faptul ca sunteti apt pentru perestarea muncii.
   Acest document care trebuie sa existe la dosarul dumneavoastra de personal si aveti dreptul sa solicitati eliberarea lui.
   HOTARÂRE nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor
   Art. 8 prevede:
   (1)Angajatorul are obligatia de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati, de a-l pastra în bune conditii la sediu, precum si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.
   (2)Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin urmatoarele documente: actele necesare angajarii, contractul individual de munca, actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si încetarea contractelor individuale de munca, acte de studii/certificate de calificare, precum si orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii în registru.
   (3)La solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat angajatorul este obligat sa îi elibereze acestuia:
   a)copii ale documentelor existente în dosarul personal;
   Practic contractul este nul daca nu exista document.
   Codul Muncii Art. 27 prevede:
   (1)O persoana poate fi angajata în munca numai în baza unui certificat medical, care constata faptul ca cel în cauza este apt pentru prestarea acelei munci.
   (2)Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea contractului individual de munca.
   Dumneavostra in calitate de salariat trebuie sa aveti un exemplar al fisei de aptitudine.
   HOTĂRÂREA nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor
   Art. 17 prevede:
   Fişa de aptitudine care finalizează examenul medical la angajarea în muncă se completează numai de către medicul de medicina muncii, în două exemplare, unul pentru angajator şi celălalt pentru lucrător.
   Nu va recomand incetarea cu demisie fara preaviz, puteti inceta cu acordul partilor privind nulitatea contractului individual de munca.

   Răspunde
Inapoi la inceput