Ce informatii trebuie sa cuprinda statul de salarii?

SEB_4432aStatul de salarii este un document care nu poate lipsi din actele unei societati comerciale cu angajati. El serveste atat ca document justificativ de inregistrare in contabilitate, cat si ca document pentru calculul salariilor, al contributiilor si al altor sume datorate. Potrivit reglementarilor legale, el trebuie sa contina in mod obligatoriu un minimum de informatii.

Statul de plata se intocmeste lunar (pe sectii, ateliere, servicii etc.), in unul sau doua exemplare, dupa caz. La baza intocmirii statului de salarii stau, printre altele, documentele de evidenta a timpului lucrat efectiv, concediile de odihna si certificatele medicale.

Platile facute in cursul lunii, precum avansul chenzinal, lichidarile si indemnizatiile de concediu, se includ in statele de salarii, pentru a cuprinde astfel intreaga suma a salariilor calculate si toate retinerile legale din perioada de decontare respectiva.

Statul de salarii trebuie sa contina, in mod obligatoriu, cel putin urmatoarele informatii:

 • denumirea unitatii, sectiei, serviciului etc.
 • denumirea formularului;
 •  intocmit pentru luna, anul;
 • numele si prenumele;
 • venitul brut;
 • contributia individuala de asigurari sociale;
 • contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj;
 • contributia pentru asigurari sociale de sanatate;
 • cheltuieli profesionale;
 • venitul net;
 • deducere personala de baza;
 • deduceri suplimentare;
 • venitul baza de calcul;
 • impozitul calculat si retinut;
 • salariul net;
 • semnaturi: conducatorul unitatii, conducatorul compartimentului financiar-contabil, persoana care il intocmeste.

Statul de plata se semneaza, pentru confirmarea exactitatii calculelor, de catre persoana care determina salariul cuvenit si intocmeste statul de salarii.

Documentul se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, separat de celelalte acte justificative de plati, si la compartimentul care l-a elaborat, daca a fost intocmit in doua exemplare. Statele de salarii se pastreaza timp de 50 de ani, conform prevederilor art. 25 din Legea  nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilitatii – Republicare.

Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit (art. 168 din Codul Muncii  din 24 ianuarie 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – Republicare).

Adauga comentariu nou

Current day month ye@r *

Fara comentarii

Inapoi la inceput